Designvilla boelenslaan
Bedrijfsgebouw HW reinigingstechniek te Drachten
Business Plaza Drachten
6 BioBased sociale huurwoningen te Drachtstercompagnie!
Projectontwikkeling - Groen dak designstal

Riemersma Bouw en Project heeft subsidie gekregen voor onderstaand project:

Groen dak designstal - Riemersma bouw & project BV

SBIR Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen in het landschap
Projecttitel: Groen dak designstal
Bedrijf: Riemersma bouw & project BV

Projectsamenvatting
Het voorstel is gericht op de ontwikkeling van een nieuwe bouwmethode voor stallen, in de vorm van een modulair bouwconcept op basis van industriële, flexibele en demontabele technieken. De stal kan eenvoudig verlengd worden, maar ook snel verplaatst of ingezet worden voor hergebruik. De stal zal voldoen aan de landschappelijke inpassing door toepassing van een groen dak met vegetatie. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid van dit concept op basis van economische en bedrijfsmatige uitgangspunten; het huidige prijsniveau van een te bouwen stal mag niet overschreden worden. Tevens moet nog onderzocht worden wat de beste combinatie is van dakbeplating en vegetatie op de houten spanten en in hoeverre de daken voor waterberging geschikt gemaakt kunnen worden. Daarnaast worden technische vragen en oplossingen op het gebied van mest, stalklimaat en energie onderzocht.

Riemersma Bouw en Project werkt samen met een aannemersbedrijf, een melkveehouder, een adviesbureau en een stalinrichter.

Contactpersonen
dhr. R. Riemersma, Riemersma Bouw & Project B.V., 0512-342827

Projectnummer
SBIR110620

 

<< terug